Notícias

Shinji Hashimoto produtor da Square Enix, se aposenta

Shinji Hashimoto